اهداف

اهداف ۱۳۹۷/۴/۲۰ ۱۴:۰۰:۳۶

اهداف بلند مدت صندوق غیر دولتی حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور :

  • تحقق مدیریت بهینه تأمین، تجهیز و تجمیع منابع مالی
  • تحقق مدیریت بهینه تخصیص منابع مالی
  • افزایش بهره‌وری، تقویت حجم و کیفیت سرمایه‌گذاری
  • پوشش جامعه هدف
  • توسعه و گسترش خدمات و نهادهای مکمل