ماموریت

/ماموریت
ماموریت ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۰:۰۱:۰۹

صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور، به عنوان یک سازمان توسعه ای متعهد شده است، با ارائه خدمات مالی – اعتباری و سرمایه گذاری هدفمند و اثر بخش در صنعت زنبورداری، جلب مشارکت فعالین صنعت و حمایت دولت، شاخص های توسعه درصنعت زنبورداری کشور را بـهـبـود دهـد و جـریـان سرمایه گذاری در صنعت زنبورداری را افزایش، تسهیل و تسریع نماید.