چشم انداز

/چشم انداز
چشم انداز ۱۳۹۷/۴/۲۰ ۱۴:۰۱:۴۳

بیانیه چشم انداز صندوق غیر دولتی حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور :

صندوق های حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور،  یک نهاد توسعه‏ ای بهره ‏ور هستند که در راستای تحقق توسعه زنبورداری دانش‏بنیان و کارآفرین، بهبود رقابت پذیری و افزایش ارزش افزوده بخش زنبورعسل، ارتقاء مستمر نرخ رشد و کیفیت سرمایه گذاری و تحقق مدیریت بهینه تأمین، تجهیز و تخصیص منابع مالی و اعتباری داخلی و خارجی،  با تمرکز بر مزیت ‏های نسبی و رقابتی مناطق و اتخاذ بهترین شیوه مشارکت تولید کنندگان، بهره‏ برداران و تشکل‏های تولید کنندگان و بهره‏ برداران بخش زنبورعسل، به طور مستمر و فعال برای اجرای برنامه‏ ها و سیاست‏های کلان سرمایه‏ گذاری در چارچوب نظام شبکه‏ای فعالیت می‏نمایند.