چشم انداز

/چشم انداز
چشم انداز ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۰:۰۲:۳۴

صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور، از طـریـق بـه کـارگـیـری مـنـابع، امکانات و ارائه خدمات نوآورانه و به هنگام، عامل موثر و پیشرو در توسعه صنعت زنـبـورداری خـواهـد بود.