برگزاری جلسه اعضای محترم هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور با شرکت پاک فام در خصوص استفاده از موم استریل شده با اشعه گاما توسط سازمان انرژی اتمی کشور .

//برگزاری جلسه اعضای محترم هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور با شرکت پاک فام در خصوص استفاده از موم استریل شده با اشعه گاما توسط سازمان انرژی اتمی کشور .

برگزاری جلسه اعضای محترم هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور با شرکت پاک فام در خصوص استفاده از موم استریل شده با اشعه گاما توسط سازمان انرژی اتمی کشور .

توسط | ۱۳۹۷/۱/۲۲ ۱۵:۳۲:۱۱ فروردین ۲۲ام, ۱۳۹۷|اخبار|