دیدار اعضای محترم هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور با معاون محترم امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی (جناب آقای دکتر رضایی) در سال جدید .

//دیدار اعضای محترم هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور با معاون محترم امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی (جناب آقای دکتر رضایی) در سال جدید .

دیدار اعضای محترم هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور با معاون محترم امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی (جناب آقای دکتر رضایی) در سال جدید .

توسط | ۱۳۹۷/۱/۲۲ ۱۵:۳۴:۲۹ فروردین ۲۲ام, ۱۳۹۷|اخبار|