دیدار اعضای محترم هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور با ریاست محترم هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی(جناب آقای مهندس رضوی) در سال جدید.

//دیدار اعضای محترم هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور با ریاست محترم هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی(جناب آقای مهندس رضوی) در سال جدید.

دیدار اعضای محترم هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور با ریاست محترم هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی(جناب آقای مهندس رضوی) در سال جدید.

توسط | ۱۳۹۷/۱/۲۲ ۱۵:۳۶:۰۶ فروردین ۲۲ام, ۱۳۹۷|اخبار|