دیدار اعضای محترم هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور با جناب آقای مهندس شمس ( عضو محترم هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی) در سال جدید .

//دیدار اعضای محترم هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور با جناب آقای مهندس شمس ( عضو محترم هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی) در سال جدید .

دیدار اعضای محترم هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور با جناب آقای مهندس شمس ( عضو محترم هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی) در سال جدید .

توسط | ۱۳۹۷/۱/۲۲ ۱۵:۳۳:۰۳ فروردین ۲۲ام, ۱۳۹۷|اخبار|