نود و هفتمین جلسه هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور با حضور اعضای محترم هیئت مدیره در محل صندوق برگزار گردید.

//نود و هفتمین جلسه هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور با حضور اعضای محترم هیئت مدیره در محل صندوق برگزار گردید.

نود و هفتمین جلسه هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور با حضور اعضای محترم هیئت مدیره در محل صندوق برگزار گردید.

توسط | ۱۳۹۷/۱/۲۲ ۱۵:۳۰:۱۰ فروردین ۲۲ام, ۱۳۹۷|اخبار|