برگزاری دوره آموزش تخصصی ” تولید و برداشت ژل رویال” با همکاری صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور در استان اصفهان .

//برگزاری دوره آموزش تخصصی ” تولید و برداشت ژل رویال” با همکاری صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور در استان اصفهان .

برگزاری دوره آموزش تخصصی ” تولید و برداشت ژل رویال” با همکاری صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور در استان اصفهان .

توسط | ۱۳۹۷/۱/۲۷ ۱۰:۱۰:۵۰ فروردین ۲۷ام, ۱۳۹۷|اخبار|