جلسه مشترک صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور با مدیران صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست حمهوری

//جلسه مشترک صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور با مدیران صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست حمهوری

جلسه مشترک صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور با مدیران صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست حمهوری

جلسه مشترک صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور با مدیران صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست حمهوری به منظور بررسی زمینه های همکاری متقابل در راستای توسعه صنعت زنبورداری کشور ، روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ برگزار گردید . در این جلسه موضوعاتی نظیر سرمایه گذاری مشترک دو صندوق در حوزه انتقال تکنولوزی و نوآوری ، استفاده از دانش فنی و اشراف صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری در ارزیابی طرح های ارایه شده به صندوق نواوری و شکوفایی، و عاملیت توزیع منابع صندوق نواوری و شکوفایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

توسط | ۱۳۹۷/۲/۵ ۱۴:۴۱:۲۹ اردیبهشت ۵ام, ۱۳۹۷|اخبار|