نود و هشتمین جلسه هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور با حضور اعضای محترم هیئت مدیره در محل صندوق برگزار گردید.

//نود و هشتمین جلسه هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور با حضور اعضای محترم هیئت مدیره در محل صندوق برگزار گردید.

نود و هشتمین جلسه هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور با حضور اعضای محترم هیئت مدیره در محل صندوق برگزار گردید.

توسط | ۱۳۹۷/۲/۱۷ ۹:۰۴:۵۱ اردیبهشت ۱۷ام, ۱۳۹۷|اخبار|