بازدید از کارخانه بسته بندی مارمیشو (استان آذربایجان غربی)

//بازدید از کارخانه بسته بندی مارمیشو (استان آذربایجان غربی)

بازدید از کارخانه بسته بندی مارمیشو (استان آذربایجان غربی)

کارخانه بسته بندی مارمیشو ، با ظرفیت تولید روزانه ۵ تن عسل، از جمله کارحانجات بسته بندی موفق استان می باشد که توانسته است بازار های صادراتی متنعی در کشور های حوزه خلیج فارس ایجاد نماید و محصولات خود را به کشور های مختلف صادر کند.
این واحد تولیدی همچنین با سرمایه گذاری برای ایجاد واحد عرضه مستقیم محصولات تولیدی خود توانسته است بخشی از محصولات خود را به صورت مستقیم در بازار مصرف عرضه نماید.

برای مشاهده عکس ها به لینک lish.ir/R54 موجود در سایت صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور مراجعه نمایید .

توسط | ۱۳۹۷/۳/۱۳ ۱۰:۱۲:۰۳ خرداد ۱۳ام, ۱۳۹۷|اخبار|