بازدید از کارخانه تولید لوازم زنبورداری(استان آذربایجان غربی)

//بازدید از کارخانه تولید لوازم زنبورداری(استان آذربایجان غربی)

بازدید از کارخانه تولید لوازم زنبورداری(استان آذربایجان غربی)

این واحد تولیدی که دارای تولیدات متنوعی در حوزه تجهیزات و لوازم زنبورداری می باشد با بهرهگیری از تیم های پژوهشی و انجام فعالیت های تحقیق و توسعه ای توانسته است محصولات متنوعی در حوزه صنع زنبورداری تولید نماید. بنا به گفته مدیر این واحد تولیدی بخش عمده ای از محصولات تولیدی این واحد به کشور های منطقه صادر می شود.

برای مشاهده عکس ها به لینک lish.ir/R54 موجود در سایت صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور مراجعه نمایید .

توسط | ۱۳۹۷/۳/۱۳ ۱۰:۱۴:۱۷ خرداد ۱۳ام, ۱۳۹۷|اخبار|