مصاحبه با شبکه تلویزیونی (استان آذربایجان غربی)

//مصاحبه با شبکه تلویزیونی (استان آذربایجان غربی)

مصاحبه با شبکه تلویزیونی (استان آذربایجان غربی)

در طی حضور مدیرعامل صندوق در استان، شبکه سیمای استان آذربایجان غربی در خصوص موضوعات مختلف مترتب بر صنعت زنبورداری با آقای بهزاد بانکی پور، مدیرعامل صندوق مصاحبه و گفتگو نمودند.

برای مشاهده عکس ها به لینک lish.ir/R54 موجود در سایت صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور مراجعه نمایید .

توسط | ۱۳۹۷/۳/۱۳ ۱۰:۱۳:۰۲ خرداد ۱۳ام, ۱۳۹۷|اخبار|