بازدید آقای “ضیا شاهین” رییس اتحادیه زنبورداران کشور ترکیه از مجموعه “فروشگاه اکسیر”

//بازدید آقای “ضیا شاهین” رییس اتحادیه زنبورداران کشور ترکیه از مجموعه “فروشگاه اکسیر”

بازدید آقای “ضیا شاهین” رییس اتحادیه زنبورداران کشور ترکیه از مجموعه “فروشگاه اکسیر”

آقای “ضیا شاهین”رییس اتحادیه زنبورداران کشور ترکیه، در طی سفر به ایران برای امضا تفاهم نامه همکاری باصندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری و اتحادیه سراسری زنبورداران از فروشگاه “اکسیر” بازدید نمود.

توسط | ۱۳۹۷/۷/۱۲ ۱۱:۵۷:۱۶ مهر ۱۲ام, ۱۳۹۷|اخبار|