بازدید آقای “ضیا شاهین” رییس اتحادیه زنبورداران کشور ترکیه از مجموعه “هفت گوهر”

//بازدید آقای “ضیا شاهین” رییس اتحادیه زنبورداران کشور ترکیه از مجموعه “هفت گوهر”

بازدید آقای “ضیا شاهین” رییس اتحادیه زنبورداران کشور ترکیه از مجموعه “هفت گوهر”

بازدید آقای “ضیا شاهین” رییس اتحادیه زنبورداران کشور ترکیه از مجموعه “هفت گوهر” به مدیریت آقای سلیمانی و تحسین دست آورده های “هفت گوهر ” توسط رییس اتحادیه زنبورداران ترکیه.

برای مشاهده عکس ها به لینک http://yon.ir/ysQqr مراجعه نمایید .

توسط | ۱۳۹۷/۷/۱۲ ۱۱:۵۲:۴۳ مهر ۱۲ام, ۱۳۹۷|اخبار|