حضور آقای ” ضیا شاهین” رییس اتحادیه زنبورداران کشور ترکیه در محل دفتر صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور.

//حضور آقای ” ضیا شاهین” رییس اتحادیه زنبورداران کشور ترکیه در محل دفتر صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور.

حضور آقای ” ضیا شاهین” رییس اتحادیه زنبورداران کشور ترکیه در محل دفتر صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور.

برای مشاهده عکس ها به لینک http://yon.ir/BRfiW موجود در سایت مراجعه نمایید

توسط | ۱۳۹۷/۷/۱۲ ۱۱:۳۰:۲۷ مهر ۱۲ام, ۱۳۹۷|اخبار|