“ضیا شاهین” رییس اتحادیه زنبورداران ترکیه، به همراه وزیر کشاورزی کشور ترکیه و هیئت همراه به ایران آمد

//“ضیا شاهین” رییس اتحادیه زنبورداران ترکیه، به همراه وزیر کشاورزی کشور ترکیه و هیئت همراه به ایران آمد

“ضیا شاهین” رییس اتحادیه زنبورداران ترکیه، به همراه وزیر کشاورزی کشور ترکیه و هیئت همراه به ایران آمد

این سفر که برنامه ریزی آن بعد از حضور موفق فعالین صنعت زنبورداری ایران در کنگره جهانی آپی موندیا ۲۰۱۷ در کشور ترکیه به همت صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور انجام و پیگیری شد با هدف امضا سند تفاهم همکاری رسمی بین اتحادیه زنبورداران کشور ترکیه و صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری و اتحادیه سراسری زنبورداران در حضور وزرای کشاورزی دو کشور انجام شده است.
در این سند تفاهم همکاری طرفین توافق خواهند کرد در حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی، تجاری و همچنین حضور متحد در مجامع بین المللی با هدف به دست آوردن کرسی های مدیریتی برای کشور های اسلامی به ویژه کشور جمهوری ترکیه و جمهوری اسلامی ایران به عنوان دو قطب اصلی صنعت زنبورداری در جهان همکاری نمایند.

توسط | ۱۳۹۷/۷/۱۲ ۱۱:۱۱:۴۹ مهر ۱۲ام, ۱۳۹۷|اخبار|