امضا سند همکاری فی مابین صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور و انجمن زنبورداران ترکیه

//امضا سند همکاری فی مابین صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور و انجمن زنبورداران ترکیه

امضا سند همکاری فی مابین صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور و انجمن زنبورداران ترکیه

امضا سند همکاری میان صندوق حمایت ازتوسعه صنعت زنبورداری کشور و انجمن زنبورداران کشور ترکیه درحاشیه هفتمین نشست کمیته راهبری همکاری های کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه و درحضور وزرای کشاورزی دو کشور.

توسط | ۱۳۹۷/۷/۱۲ ۱۲:۰۸:۰۴ مهر ۱۲ام, ۱۳۹۷|اخبار|