اعلام آمادگی تشکلهای ملی صنعت زنبورداری برای همکاری در فرایند تدوین سند راهبردی صنعت زنبورداری کشور

//اعلام آمادگی تشکلهای ملی صنعت زنبورداری برای همکاری در فرایند تدوین سند راهبردی صنعت زنبورداری کشور

اعلام آمادگی تشکلهای ملی صنعت زنبورداری برای همکاری در فرایند تدوین سند راهبردی صنعت زنبورداری کشور

آقای مهندس بهزاد بانکی پور، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور در طی سخنان خود در نشست مشترک مدیران تشکلهای ملی صنعت زنبورداری کشور با جناب آقای دکتر رضایی، معاون محترم وزیر در امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، ضمن تقدیر و تشکر از معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی برای در دستور کار قرار دادن تدوین سند راهبردی صنعت زنبورداری کشور به عنوان مهمترین اقدام زیربنایی برای رشد و توسعه این صنعت ، آمادگی صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور برای هر گونه همکاری در تدوین سند مذکور رااعلام نمود.

توسط | ۱۳۹۷/۷/۲۴ ۱۳:۴۰:۲۴ مهر ۲۲ام, ۱۳۹۷|اخبار|