آقای مهندس بانکی پور ، در طی سفر به استان خراسان رضوی، با مدیران تشکلهای زنبورداری استان خراسان رضوی در محل دفتر اتحادیه زنبورداران این استان .

//آقای مهندس بانکی پور ، در طی سفر به استان خراسان رضوی، با مدیران تشکلهای زنبورداری استان خراسان رضوی در محل دفتر اتحادیه زنبورداران این استان .

آقای مهندس بانکی پور ، در طی سفر به استان خراسان رضوی، با مدیران تشکلهای زنبورداری استان خراسان رضوی در محل دفتر اتحادیه زنبورداران این استان .

آقای مهندس بانکی پور ، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور در طی سفر به استان خراسان رضوی، با مدیران تشکلهای زنبورداری استان خراسان رضوی در محل دفتر اتحادیه زنبورداران این استان دیدار گفتگو کردند، در این دیدار که مدیران تشکلهای زنبورداری از شهر های چناران، مشهد، گناباد، تربت حیدریه، کاشمر، مشهد و … و همچنین آقایان مهندس عاکف، مسئول زنبورعسل و صالح نژاد از پیش کسوتان زنبورعسل استان حضور داشتند، در محور های مختلف از قبیل فعالیت های اتحادیه استان، نحوه تعامل و همکاری تعاونی های شهرستانی و اتحادیه استان، مسایل روز صنعت زنبورداری و .. بحث و گفتگو شد.

توسط | ۱۳۹۷/۸/۱۵ ۱۴:۱۴:۴۹ آبان ۱۳ام, ۱۳۹۷|اخبار|