جلسه آقای مهندس بانکی پور، با آقای مهندس علی نیا، معاون محترم بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی

/, دسته بندی نشده/جلسه آقای مهندس بانکی پور، با آقای مهندس علی نیا، معاون محترم بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی

جلسه آقای مهندس بانکی پور، با آقای مهندس علی نیا، معاون محترم بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی

جلسه آقای مهندس بانکی پور، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور با آقای مهندس علی نیا، معاون محترم بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی، در حضور آقای عاکف، مسئول زنبورعسل استان، آقای دکتر یاحقی ، مدیر امور طیور و زنبورعسل استان و آقای صابری، مدیرعامل تعاونی زنبورداران کاشمر، در سفر به استان خراسان رضوی.
در طی این جلسه ضمن ارائه گزارشی از اقدامات صندوق، موضوعات مربوط به توانمند سازی تشکلهای زنبورداری، تقویت اتحادیه زنبورداران استان و محور های همکاری صندوق و معاونت بهبود تولیدات دامی استات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

توسط | 2020-02-22T10:57:13+03:30 نوامبر 4th, 2018|اخبار, دسته بندی نشده|