فرا رسیدن میلاد نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و حضرت امام جعفرصادق (ع) تبریک و تهنیت باد.

//فرا رسیدن میلاد نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و حضرت امام جعفرصادق (ع) تبریک و تهنیت باد.