آرزوی دیرینه زنبورداران کشور محقق شد!

//آرزوی دیرینه زنبورداران کشور محقق شد!

آرزوی دیرینه زنبورداران کشور محقق شد!

با عنایت جناب آقای دکتر رضایی ، معاون محترم وزیر د ر امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، به صنعت زنبورداری کشور، از امروز این صنعت شاهد ارتقا جایگاه سازمانی خود در وزارت جهادکشاورزی می باشد.
بدینوسیله به اطلاع جامعه زنبورداران کشور می رساند جناب آقای مهندس فرهاد مشیرغفاری به عنوان مشاور معاون وزیر و مجری طرح توسعه زنبورداری منصوب گردیدند.
صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور این اتفاق مبارک را به جامعه زنبورداری کشور تبریک گفته و برای آقای مهندس مشیر غفاری آرزوی توفیق در مسئولیت جدید دارد.
صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور به نمایندگی از جامعه زنبورداری از جناب آقای دکتر رضایی، معاون محترم وزیر در امور تولیدات دامی بابت حسن توجه به این صنعت و انتصاب به جا و شایسته ایشان کمال تشکر را دارد.

توسط | ۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۱:۳۱:۴۸ آذر ۱۲ام, ۱۳۹۷|اخبار|