مذاکرات تجاری صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور با مدیران شرکت طرف قرارداد صندوق در کشور آفریقای جنوبی

//مذاکرات تجاری صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور با مدیران شرکت طرف قرارداد صندوق در کشور آفریقای جنوبی

مذاکرات تجاری صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور با مدیران شرکت طرف قرارداد صندوق در کشور آفریقای جنوبی

مذاکرات فشرده صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور با مدیران شرکت طرف قرارداد صندوق در کشور آفریقای جنوبی در روز سوم سفر به صورت فشرده در حضور ، آقای مهندس مشیر غفاری، مشاور محترم معاون وزیر و مجری طرح توسعه صنعت زنبورداری کشور،آقای دکتر خالدی، مدیرکل محترم دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، آقای شهریار رستمی، مدیر محترم دفتر توسعه سرمایه گذاری و تسهیلات شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، آقای قربانی، عضو هییت مدیره صندوق و آقای فراهاتی، بازرس محترم صندوق پیگیری و انجام پدیرفت.

توسط | ۱۳۹۷/۹/۱۷ ۱۳:۴۰:۰۰ آذر ۱۷ام, ۱۳۹۷|اخبار|