بازدید جناب آقای دکتر رضایی از فروشگاه اکسیر، شعبه گیشا.

//بازدید جناب آقای دکتر رضایی از فروشگاه اکسیر، شعبه گیشا.

بازدید جناب آقای دکتر رضایی از فروشگاه اکسیر، شعبه گیشا.

بازدید جناب آقای دکتر رضایی، معاون محترم وزیر در امور تولیدات دامی و جناب آقای مهندس مشیرغفاری ، مشاور محترم معاون وزیر و مسئول طرح توسعه زنبورداری کشور از فروشگاه اکسیر، شعبه گیشا.

توسط | ۱۳۹۷/۹/۱۹ ۱۵:۱۱:۴۳ آذر ۱۹ام, ۱۳۹۷|اخبار|