بازدید هیئت آفریقای جنوبی از واحد تولیدی شرکت هفت گوهر، به مدیریت آقای سلیمانی .

//بازدید هیئت آفریقای جنوبی از واحد تولیدی شرکت هفت گوهر، به مدیریت آقای سلیمانی .

بازدید هیئت آفریقای جنوبی از واحد تولیدی شرکت هفت گوهر، به مدیریت آقای سلیمانی .

در این بازدید هیئت آفریقای جنوبی از بخش های متفاوت واحد تولیدی آقای سلیمانی بازدید و از نزدیک با فعالیت های ایشان آشنا شدند.

توسط | ۱۳۹۷/۹/۱۹ ۱۴:۵۹:۵۷ آذر ۱۹ام, ۱۳۹۷|اخبار|