” من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق “

//” من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق “

” من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق “

جامعه زنبورداران کشور، مدیران محترم تعاونی ها / اتحادیه های زنبورداری سهامدار صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور
سلام علیکم
همانگونه که مطلعید، صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور، در راستای وظائف ذاتی خود در تامین نیازمندی های کالایی جامعه زنبورداری کشور از طریق شبکه تعاونی ها / اتحایه های زنبورداری سهامدار صندوق در سال گذشته نیز همانند سنوات گذشته مقدار ۷۰۰۰ تن نهاده شکر را با ارزش بالغ بر ۱۸۰ میلیارد ریال تامین و از طریق بالغ بر ۸۰ تعاونی/ اتحادیه زنبورداری و با سهل الوصول ترین روش ممکن (دریافت اسناد تجاری)، در اختیار زنبورداران محترم قرار داد.
باعث افتخار و مباهات است که در شرایط سخت اقتصادی امروز، بهره مندان از نهاده مذکور و مدیران تعاونی ها / اتحادیه های زنبورداری دریافت کننده خدمات صندوق، با تعهد کامل و در موعد مقرر نسبت به بازپرداخت تمامی وجه کالای دریافتی به صندوق بدون هیچ گونه معوقه ای اقدام نمودند.
لذا، مدیران صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور، بر خود فرض دارند سپاس خود را به جامعه زنبورداران بهر مند از نهاده مذکور تقدیم و از تمامی مدیران تعاونی ها/اتحادیه های زنبورداری تشکر و قدردانی نماید.
🔸مدیرعامل و هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور

توسط | ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۳:۴۷:۱۳ دی ۱۵ام, ۱۳۹۷|اخبار|