آقای دکتر شیرزاد موفقیت های صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری ایران را مصداق یک سازمان موفق با نگاه توسعه ای بر شمرد

//آقای دکتر شیرزاد موفقیت های صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری ایران را مصداق یک سازمان موفق با نگاه توسعه ای بر شمرد

آقای دکتر شیرزاد موفقیت های صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری ایران را مصداق یک سازمان موفق با نگاه توسعه ای بر شمرد

آقای دکتر شیرزاد، رییس محترم هییت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران پس از حضور فروشگاه مرکزی “اکسیر”، موفقیت های صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری ایران را مصداق یک سازمان موفق با نگاه توسعه ای بر شمرد و با توجه به نقش و جایگاه تعاونی های تحت پوشش سازمان تعاون روستایی در پیشبرد اهداف توسعه ای این صندوق بر ضرورت همکاری، تعامل و فعالیت های مشترک برای توسعه و ارتقا سطح مدیریتی و عملکردی تعاونی ها تاکید کرد.

توسط | ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۴:۱۱:۵۳ دی ۲۹ام, ۱۳۹۷|اخبار|