مصاحبه با دکتر حسین شیرزاد معاون وزیر جهاد کشاورزی

//مصاحبه با دکتر حسین شیرزاد معاون وزیر جهاد کشاورزی

مصاحبه با دکتر حسین شیرزاد معاون وزیر جهاد کشاورزی

مصاحبه با دکتر حسین شیرزاد معاون وزیر جهاد کشاورزی، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در خصوص مسایل صنعت زنبور داری ایران .

yon.ir/AIDAFCORC

توسط | ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۴:۱۰:۴۳ دی ۲۹ام, ۱۳۹۷|اخبار|