تفاهم نامه مشترک اتحادیه زنبورداران استان گلستان و بنیاد تعاون زندانیان استان گلستان

//تفاهم نامه مشترک اتحادیه زنبورداران استان گلستان و بنیاد تعاون زندانیان استان گلستان

تفاهم نامه مشترک اتحادیه زنبورداران استان گلستان و بنیاد تعاون زندانیان استان گلستان

اتحادیه زنبورداران استان گلستان و بنیاد تعاون زندانیان استان گلستان در راستای ایجاد اشتغال برای مددجویان زندانها و همچنین تولید تجهیزات ارزان قیمت برای زنبورداران استان ، تفاهم نامه همکاری مشترک را در قالب طرح تکاپو به امضا رساندند.

توسط | ۱۳۹۷/۱۱/۸ ۱۵:۱۰:۲۵ بهمن ۸ام, ۱۳۹۷|اخبار|