دوره آموزشی تخصصی برداشت زهر زنبورعسل و آشنایی با گیاهان ارزشمند در زنبورداری

//دوره آموزشی تخصصی برداشت زهر زنبورعسل و آشنایی با گیاهان ارزشمند در زنبورداری

دوره آموزشی تخصصی برداشت زهر زنبورعسل و آشنایی با گیاهان ارزشمند در زنبورداری

دوره آموزشی تخصصی “برداشت زهر زنبورعسل و آشنایی با گیاهان ارزشمند در زنبورداری” در استان کردستان، شهر سنندج به تدریس آقای مهندس غفوری و آقای مهندس رفاهی با سرمایه گذاری صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور و یونیدو و همکاری اتحادیه زنبورداران استان کردستان برگزار گردید.

برای مشاهده عکس ها به لینک http://yon.ir/C0D7M موجود در سایت مراجعه نمایید .

توسط | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۱۱:۲۹:۱۷ اسفند ۱۵ام, ۱۳۹۷|اخبار|