امضای توافق نامه سه جانبه بین وزارتخانه های جهاد کشاورزی ، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور .

/, دسته بندی نشده/امضای توافق نامه سه جانبه بین وزارتخانه های جهاد کشاورزی ، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور .

امضای توافق نامه سه جانبه بین وزارتخانه های جهاد کشاورزی ، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور .

این توافق نامه به منظور تنظیم چهارچوب همکاری بین معاونت امور تولیدات دامی، معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال و صندوق زنبورداری کشور در” برنامه توسعه کسب و کار و اشتغال صنعت زنبورداری ایران در بازارهای بین المللی”امضا گردید.
صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشورمطابق با بند ب ماده ۳۳ برنامه پنجساله ششم توسعه و بند ۴ ماده ۶ توافق کاری قبلی خود در خصوص برنامه تکاپو ، وظیفه دارد بخشی از سرمایه خود را در جهت توسعه صادرات ، ایجاد فرصت های شغلی جدید، تولید فراسرزمینی و انتقال دانش و تکنولوژی سرمایه گذاری نماید.
سازمان بین المللی یونیدو از طریق وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، در قالب طرح تکاپو زمینه ساز امضای این تفاهم نامه به منطور تسریع در دستیابی به اهداف توسعه ای صنعت زنبورداری کشور گردید.

توسط | ۱۳۹۸/۱۲/۳ ۱۰:۵۵:۳۸ اردیبهشت ۱۸ام, ۱۳۹۸|اخبار, دسته بندی نشده|