انجام کلیه مکاتبات صندوق با تعاونی‌های سهامدار تنها از طریق اتوماسیون اداری

//انجام کلیه مکاتبات صندوق با تعاونی‌های سهامدار تنها از طریق اتوماسیون اداری

انجام کلیه مکاتبات صندوق با تعاونی‌های سهامدار تنها از طریق اتوماسیون اداری

توسط | ۱۳۹۸/۴/۳۱ ۹:۱۸:۳۷ تیر ۳۰ام, ۱۳۹۸|اخبار|