توزیع نهاده شکر سال ۱۳۹۸

/, دسته بندی نشده/توزیع نهاده شکر سال ۱۳۹۸

توزیع نهاده شکر سال ۱۳۹۸

اطلاعیه مهم

توزیع نهاده شکر سال ۱۳۹۸

صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور، در چهارچوب خدمات کالایی خود به سهامداران، به عنوان یکی مدل های ارائه خدمت صندوق، برای ششمین سال متوالی اقدام به برنامه ریزی برای تامین وتوزیع بخشی از نیاز پرورش دهندگان زنبورعسل به کالای شکر از طریق شبکه تعاونی/ اتحادیه های زنبورداری سهامدار صندوق نموده است. 

مقدار کالای شکر تامین شده برای سال جاری ۵۰۰۰ تن می باشد که متناسب با آمار سرشماری کلنی های زنبورعسل در سال ۱۳۹۷؛ به تعاونی ها/ اتحادیه های زنبورداری سهامدار صندوق تخصیص داده خواهد شد. 

صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور مکانیسمی برای توزیع کالا طراحی نماید که توزیع عادلانه و متناسب با نقش در تولید را تضمین و از خروج کالا از بخش جلوگیری نماید. لذا، هریک از تعاونی ها/ اتحادیه های زنبورداری متقاضی استفاده از سهمیه کالای مذکور می باشند، می بایست تعهد لازم برای رعایت ضوابط اعلامی صندوق را ارائه نمایند. 

برای کسب اطلاعات بیشتر فایل ذیل را مطالعه نمایید:

توسط | 2020-02-22T10:54:45+03:30 سپتامبر 28th, 2019|اخبار, دسته بندی نشده|