انتصاب جناب اقای مهندس علیرضا غنی‌زاده به سمت سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی

//انتصاب جناب اقای مهندس علیرضا غنی‌زاده به سمت سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی