** آگهی مجمع **

//** آگهی مجمع **

** آگهی مجمع **

** آگهی مجمع **
آگهی دعوت به مجمع عمومی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور(سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۴۳۵۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۶۶۰ به اطلاع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور می رساند جلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده شرکت مذکور راس ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۱ در محل سالن نعمتی جم واقع در تهران خیابان ولیعصر ابتدای خیابان طالقانی شرقی (جنب سینما قیام) ساختمان قدیم وزارت جهاد کشاورزی برگزار می گردد…. ادامه در فایل پیوست ….

اطلاعیه مجمع (دانلود)

فرم معرفی‌نامه (دانلود)

توسط | 2020-06-30T19:30:41+04:30 ژوئن 24th, 2020|اخبار|