صورت‌ سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

//صورت‌ سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

صورت‌ سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

برای مشاهده صورت‌ سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸ صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری ایران،  فایل‌های زیر را دانلود نمایید.

صورت‌ سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ (دانلود) 

صورت تطبیق بودجه ۹۸ – ۹۷ صندوق با عملکرد منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸ (دانلود)

خلاصه درآمدها و هزینه های صندوق ۹۷-۹۸ (دانلود)

توسط | 2020-06-29T14:01:59+04:30 ژوئن 28th, 2020|اخبار|