کسب افتخاری دیگر برای عسل ایران توسط صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور

//کسب افتخاری دیگر برای عسل ایران توسط صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور

کسب افتخاری دیگر برای عسل ایران توسط صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور

صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور به عنوان فراگیر ترین تشکل ملی و تنها سازمان توسعه ای در صنعت زنبورداری کشور، در راستای وظیفه قانونی خود مبنی بر توسعه بازار محصولات و فراورده های صنعت زنبورداری در سطح داخلی و توسعه صادرات آن برنامه مدونی را در چارچوب زنجیره ارزش صنعت زنبورداری کشور طراحی و به مورد اجرا گذاشته است که می تواند به عنوان یک الگوی موفق در بخش کشاورزی از آن یاد کرد. این صندوق در بخش توسعه بازار زنجیره ارزش فوق، سه رویکرد اصلی را دنبال می کند، اولین رویکرد توسعه محصول است، هم در سطح تولیدات اصلی صنعت زنبورداری و خروج از تک محصولی و هم در سطح تولید محصولات جانبی و توسعه محصول با پایه محصولات اصلی زنبورعسل در حوزه های آرایشی بهداشتی، غذایی و دارویی. دومین رویکرد توسعه بازار داخلی و بدست آوردن سهم بازار به نفع تولید کنندگان و بازگشت ارزش افزوده واقعی فروش محصولات تولیدی در بازار به تولید کننده است. سومین رویکرد، توسعه صادرات محصولات و فرآورد های صنعت زنبورداری هم در در سطح محصلات اصلی و هم محصولات جانبی است.

صندوق برای دستیابی به اهداف فوق اقدام به طراحی، ایجاد و توسعه یک برند ملی به نام “اکسیر” نموده است و موفق شده در بحث توسعه بازار داخلی مجموعه ای از فروشگاه های زنجیره ای تحت برند مذکور را ایجاد و توسعه دهد و در این راستا به دستآورد های مناسبی دست یافته است. اما در بحث توسعه صادرات مسئله مهم ابتدا معرفی برند و اعتبار بخشی به آن مد نظر صندوق بوده است، حضور در مسابقه جهانی عسل لندن ۲۰۲۰(LIHA2020)  در همین راستا صورت گرفت و این صندوق با ارسال دو نمونه از عسل های ایران موفق به کسب به دو مدال طلا شد. پیش از این صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری ایران  در معتبرترین رویداد جهانی زنبورعسل آپیموندیا ۲۰۱۷ و برای اولین بار در تاریخ صنعت زنبورداری موفق به کسب اولین مقام جهانی ایران با یک مدال برنز شد.

صنعت زنبورداری کشور در بعد کمی دغدغه مقام معظم رهبری مبنی بر جهش تولید را پاسخ داده و با تولید سالانه ۱۱۲ هزار تن عسل در جایگاه سوم بعد از چین و ترکیه قرار دارد. اما در حوزه صادرات نتوانسته ایم دستاورد مناسبی داشته باشیم. حوزه صادرات عاملی بسیار تعیین کننده و اثرگذار در ایجاد انگیزه در تولید کنندگان خواهد بود که از طریق آن می توان جهش تولید را معنا دارتر کرد.

یکی از چالش های بازاریابی بین المللی و توسعه صادرات صنعت زنبورداری ایران عدم برندسازی در سطح جهانی و عدم معرفی پتانسیل های کشور در این  سطح است. ثبت جهانی و معرفی انواع عسل های ایران و خواص و ویزگی های آن می تواند کمک شایانی به برندسازی و شناخت جهانی از ظرفیت های عسل ایران ایجاد نماید که متاسفانه مراکز تحقیقاتی مرتبط ما از این مهم غافل هستند. در حالی که اگر این مهم انجام شود کمک شایانی به افزایش صادرات خواهد شد.

افتخار بدست آمده اخیرمتعلق به عسل ایران و احاد فعالین این بخش است و باعث شد توجه جهانیان به کشور ما در حوزه صنعت زنبورداری جلب شود.

صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری ظرفیت های بالایی برای توسعه صادرات محصولات این صنعت دارد، اما متاسفانه محدودیت های موجود برای افزایش سرمایه این صندوق و عدم افزایش آن،  باعث محدود شدن توانمندی ها برای رشد و توسعه صنعت زنبورداری ایران به ویزه در حوزه صادرات شده است. این صندوق بالغ بر ۵ سال است که هیچ افزایش سرمایه ای نداشته است و دولت محترم کمکی در این حوزه به این صنعت نداشته است.

امید است با افتخارات کسب شده برای این صنعت دریچه ای برای حمایت هرچه بیشتر از این صنعت گشوده شود و بتوان صنعت زنبورداری ایران را آنگونه که بایسته و شایسته آن است به جهانیان شناساند و از این طریق مسیر توسعه صادرات محصولات و فراورده های صنعت را هموار نمود.

توسط | 2020-07-12T15:10:29+04:30 جولای 11th, 2020|اخبار|