پرداخت بالغ بر۴ میلیارد ریال تسهیلات در خرداد ۱۴۰۰ 

//پرداخت بالغ بر۴ میلیارد ریال تسهیلات در خرداد ۱۴۰۰ 

پرداخت بالغ بر۴ میلیارد ریال تسهیلات در خرداد ۱۴۰۰ 

🔸️🔸️🔸️پرداخت بالغ بر۴ میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت و سهل الوصول در خرداد ۱۴۰۰ 🔸️🔸️🔸️
🔸️صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور، در خرداد ماه ۱۴۰۰ بالغ بر ۴ میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت و سهل الوصول از طریق تشکل‌های سهام‌دار صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور در اختیار زنبوردارن کشور قرار داده است.
🔸️به گزارش روابط عمومی صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور، چهارمیلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت و سهل الوصول در قالب دو فقره قرارداد قرض الحسنه در اختیار تشکلهای سهامدار صندوق در استان های ایلام و آذربایجان غربی با هدف تامین بخشی از  سرمایه در گردش مورد نیاز زنبورداران قرار داده است.
گفتنی است در همین راستا صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور با رویکرد تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز زنبورداران در سال گذشته بالغ بر دویست و پنجاه میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت و سهل الوصول از طریق تشکل های زنبورداری سهامدار صندوق در اختیار زنبورداران قرار داده است.

توسط | ۱۴۰۰/۴/۲۰ ۱۴:۰۹:۳۹ خرداد ۱۱ام, ۱۴۰۰|اخبار|