پرداخت بالغ بر۴ میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت و سهل الوصول

//پرداخت بالغ بر۴ میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت و سهل الوصول

پرداخت بالغ بر۴ میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت و سهل الوصول

پرداخت بالغ بر۴ میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت و سهل الوصول در تیر ماه ۱۴۰۰ 

صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور، در تیر ماه ۱۴۰۰ بالغ بر ۴ میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت و سهل الوصول از طریق تعاونی و اتحادیه های استانی در اختیار زنبوردارن کشور قرار داده است. 

به گزارش روابط عمومی صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور، چهارمیلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت و سهل الوصول در قالب ۴  فقره قرارداد قرض الحسنه و یک فقره تمدید رهن محل در اختیار تشکلهای سهامدار صندوق در استان های فارس،آذربایجان شرقی و بوشهر با هدف تامین بخشی از  سرمایه در گردش مورد نیاز زنبورداران قرار داده است. 

گفتنی است در همین راستا صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور با رویکرد تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز زنبورداران در سال گذشته بالغ بر دویست و پنجاه میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت و سهل الوصول از طریق تشکل های زنبورداری سهامدار صندوق در اختیار زنبورداران قرار داده است.

 

توسط | ۱۴۰۰/۵/۳ ۹:۰۴:۰۹ مرداد ۳ام, ۱۴۰۰|اخبار|