درگذشت “خانم مهندس احمدی”مدیرعامل محترم تعاونی زنبورداران شهرستان چایپاره

//درگذشت “خانم مهندس احمدی”مدیرعامل محترم تعاونی زنبورداران شهرستان چایپاره

درگذشت “خانم مهندس احمدی”مدیرعامل محترم تعاونی زنبورداران شهرستان چایپاره

پیام تسلیت صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور در پی درگذشت “خانم مهندس احمدی”مدیرعامل محترم تعاونی زنبورداران شهرستان چایپاره

صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور ضایعه درگذشت “خانم مهندس احمدی”مدیرعامل محترم تعاونی زنبورداران شهرستان چایپاره را به خانواده ایشان و جامعه بزرگ زنبورداری کشور تسلیت می گوید.

روابط عمومی صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور

توسط | ۱۴۰۰/۵/۳۰ ۶:۲۹:۰۱ مرداد ۳۰ام, ۱۴۰۰|اخبار|