اولین جلسه اعضای هیئت مدیره”صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور” در دوره جدید هیئت مدیره برگزار شد

//اولین جلسه اعضای هیئت مدیره”صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور” در دوره جدید هیئت مدیره برگزار شد

اولین جلسه اعضای هیئت مدیره”صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور” در دوره جدید هیئت مدیره برگزار شد

اولین جلسه اعضای هیئت مدیره”صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور” در دوره جدید هیئت مدیره، روز یکشنبه مورخ ۷ شهریور ۱۴۰۰ برگزار شد.
اولین جلسه اعضای هیئت مدیره” صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور”در دوره جدید هیئت مدیره با حضور حسین اکبرپور “مجری طرح توسعه صنعت زنبورداری کشور” روز یکشنبه مورخ ۷ شهریور ۱۴۰۰با اعضای جدید در محل صندوق برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور،اولین جلسه اعضای هیئت مدیره این صندوق در دوره ی جدید هیئت مدیره،روز یکشنبه مورخ ۷ شهریور۱۴۰۰ ،در محل صندوق با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.
گفتنی است این جلسه با حضور حسین اکبرپور “مجری طرح های توسعه صنعت زنبورداری کشور” برگزار شد که در ابتدای جلسه وی به اهمیت،نقش و تاثیر گذاری صندوق، در پیشرفت صنعت زنبورداری برخی چالشها و فرصت های پیش روی صنعت زنبورداری تاکید و به ضرورت تعامل میان اتحادیه سراسری زنبورداران و صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور اشاره کرد.
در ادامه جلسه اعضای هیئت مدیره وارد دستورکار شدند و پس از بررسی موضوعات مختلف، سمت هریک از اعضا را مشخص کردند که به ترتیب زیر اعلام می شود:
تورج صارمی نماینده “شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی” به عنوان “رئیس هیئت مدیره”و  احمد قربانی نماینده “شرکت تعاونی کشاورزی زنبورداران سمیرم” به عنوان “نایب رئیس هیئت مدیره” انتخاب شدند.

توسط | ۱۴۰۰/۶/۹ ۱۰:۰۵:۴۱ شهریور ۹ام, ۱۴۰۰|اخبار|