حضور بنیاد ملی ارتقای بهره وری و مهارت صنعت زنبورداری در ششمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما با هدف معرفی کاربرد محصولات زنبورعسل در صنایع دارویی

//حضور بنیاد ملی ارتقای بهره وری و مهارت صنعت زنبورداری در ششمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما با هدف معرفی کاربرد محصولات زنبورعسل در صنایع دارویی

حضور بنیاد ملی ارتقای بهره وری و مهارت صنعت زنبورداری در ششمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما با هدف معرفی کاربرد محصولات زنبورعسل در صنایع دارویی

حضور بنیاد ملی ارتقای بهره وری و مهارت صنعت زنبورداری در ششمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما با هدف معرفی کاربرد محصولات زنبورعسل در صنایع دارویی

“بنیاد ملی ارتقاء بهره وری و مهارت صنعت زنبورداری کشور” با پیشنهاد سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) و با حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شده است.
هدف از تاسیس بنیاد، ترویج و توسعه فرهنگ نوآوری و دیدگاه توسعه ای در صنعت زنبورداری کشور و نقش آفرینی در ارتقاء جایگاه زنبورداری از طریق توسعه نوآوری، سرمایه گذاری در فعالیتهای تحقیق و توسعه، ارائه انواع خدمات آموزشی و اجرای پروژه هایی است که باعث افزایش مهارت و ارتقاء بهره وری و نهایتا رشد و توسعه صنعت زنبورداری می گردد.
محصولات زنبورعسل، کاربردهای بسیار متنوعی در صنایع دارویی، مکمل ها و محصولات آرایشی بهداشتی دارد. و هدف بنیاد، ایجاد پیوند و همکاری با صنایع دارویی کشور به منظور توسعه مصرف محصولات زنبورعسل در تولید محصولات این حوزه می باشد.

تاریخ برگزاری ۱۹ الی ۲۱ مهرماه ۱۴۰۰
مصلی امام خمینی/ شبستان/ غرفه ۱۵۰A

توسط | ۱۴۰۰/۷/۱۴ ۱۲:۵۲:۳۲ مهر ۱۴ام, ۱۴۰۰|اخبار|