پرداخت بالغ بر۱ میلیارد و ۹۰ میلیون ریال تسهیلات در مهر ماه ۱۴۰۰ 

//پرداخت بالغ بر۱ میلیارد و ۹۰ میلیون ریال تسهیلات در مهر ماه ۱۴۰۰ 

پرداخت بالغ بر۱ میلیارد و ۹۰ میلیون ریال تسهیلات در مهر ماه ۱۴۰۰ 

پرداخت بالغ بر۱ میلیارد و ۹۰ میلیون ریال تسهیلات ارزان قیمت و سهل الوصول در مهر ماه ۱۴۰۰
صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور، در مهر ماه ۱۴۰۰ بالغ بر ۱ میلیارد و ۹۰میلیون ریال تسهیلات ارزان قیمت و سهل الوصول از طریق تعاونی و اتحادیه های استانی در اختیار زنبوردارن کشور قرار داده است.
به گزارش روابط عمومی صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور،این صندوق در یک ماه گذشته از تاریخ ۲۵ شهریور تا ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۰، بالغ بر ۱ میلیارد و ۹۰میلیون ریال تسهیلات ارزان قیمت و سهل الوصول در قالب عقود  قرض الحسنه و با مدت بازپرداخت ۱۲ ماهه در اختیار تشکل های سهامدار صندوق با هدف تامین بخشی از  سرمایه در گردش مورد نیاز زنبورداران قرار داده است.
گفتنی است در همین راستا صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور با رویکرد تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز زنبورداران در سال گذشته بالغ بر دویست و پنجاه میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت و سهل الوصول از طریق تشکل های زنبورداری سهامدار صندوق در اختیار زنبورداران قرار داده است.

توسط | ۱۴۰۰/۸/۵ ۶:۳۰:۵۴ آبان ۵ام, ۱۴۰۰|اخبار|