دیدار مسئولین سازمان تعاون روستایی استان تهران، مدیرعامل اتحادیه زنبورداران استان تهران و مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور

//دیدار مسئولین سازمان تعاون روستایی استان تهران، مدیرعامل اتحادیه زنبورداران استان تهران و مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور

دیدار مسئولین سازمان تعاون روستایی استان تهران، مدیرعامل اتحادیه زنبورداران استان تهران و مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور

دیدار مسئولین سازمان تعاون روستایی استان تهران و همچنین مدیرعامل اتحادیه زنبورداران استان تهران با دکتر معین مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور

 

توسط | ۱۴۰۰/۸/۲۴ ۱۰:۵۹:۲۴ آبان ۲۴ام, ۱۴۰۰|اخبار|