بازدید دکتر معین مدیرعامل جدید “صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور” از شرکت “توان اکسیر فارمد”

//بازدید دکتر معین مدیرعامل جدید “صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور” از شرکت “توان اکسیر فارمد”

بازدید دکتر معین مدیرعامل جدید “صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور” از شرکت “توان اکسیر فارمد”

بازدید دکتر معین مدیرعامل جدید “صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور” از شرکت “توان اکسیر فارمد”
مجموعه “توان اکسیر فارمد” به پیشنهاد “صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور” و با رویکرد توسعه محصولات جانبی در حوزه مکمل های غذایی – دارویی و صنایع ارایشی بهداشتی با محصولات اصلی زنبورعسل ایجاد شده است.
این شرکت، نماد همکاری و پیوند صنایع دارویی و صنعت زنبورداری کشور محسوب می شود که می توان با توسعه آن ارزش افزوده بالایی  برای صنعت زنبورداری ایجاد نمود. سرمایه گذاری در حوزه مکمل های غذایی – دارویی یکی از روش های دستیابی به حداکثر ارزش افزوده تولیدات است و موجب ایجاد مزیت صادراتی برای محصولات زنبورعسل می شود.
گفتنی است “صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور” بخشی از سهام این شرکت را در اختیار دارد و عضو هیئت مدیره آن می باشد و پیش از این موفق به تولید محصولات دارویی و بهداشتی از جمله”قرص ژل رویال”، “کرم دست ژل رویال”و “قرص سافت ژل رویال”شده است که توسعه بازار صنعت زنبورداری کشور را به دنبال داشته است.
“روابط عمومی صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور

 

توسط | ۱۴۰۰/۹/۱ ۱۴:۳۶:۳۸ آذر ۱ام, ۱۴۰۰|اخبار|