ثبت نام وام سرمایه در گردش زنبورداران در سامانه سیتا آغاز شد

//ثبت نام وام سرمایه در گردش زنبورداران در سامانه سیتا آغاز شد

ثبت نام وام سرمایه در گردش زنبورداران در سامانه سیتا آغاز شد

ثبت نام وام سرمایه در گردش زنبورداران در سامانه سیتا آغاز شد
مجری طرح توسعه صنعت زنبورداری کشور از پیگیری‌ها و تحقق آغاز ثبت‌نام وام سرمایه در گردش زنبورداران در سامانه سیتا خبر داد
حسین اکبرپور با اعلام به روابط عمومی صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور در خصوص وام سرمایه در گردش زنبورداران گفت:طبق بند الف تبصره ۱۸، تخصیص تسهیلات و تأمین اعتبار در سامانه سیتا برای بخش زنبورداری فعال، در قالب تسهیلات سرمایه در گردش و سایر طرح‌ها نظیر:تجهیز، توسعه، ایجاد و نوسازی ناوگان‌های فرسوده و تأمین ابزار و ادوات، امکان دریافت وام ایجاد شده است. همچنین پرداخت تسهیلات با هماهنگی معاونت بهبود تولیدات دامی استانها و اولویت های اعلامی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استانها صورت می گیرد.
مجری طرح های توسعه ای صنعت زنبورداری کشور افزود:زنبورداران برای دریافت این تسهیلات ابتدا با مراجعه به سامانه سیتا باید فرم مربوطه را پر کرده و مدارک لازم را بارگذاری و تامین کنند که بر اساس اولویت های استان ها این درخواست ها در سازمان جهاد کشاورزی استان ها بررسی و متقاضیان به بانک معرفی می شوند.
اکبرپور گفت: معاونت برنامه‌ریزی جهاد کشاورزی هر استان با همکاری اعضای کمیته از جمله معاون امور دام هر استان، اولویت‌ها و طرح‌های مربوطه را بررسی و در خصوص آن تصمیم‌گیری و زنبورداران را به بانک‌ها معرفی می‌کنند.
وی ادامه داد:بر اساس ظرفیت و اعتبار موجود،نوع طرح، تعداد کلنی، ضرورت‌ها و میزان نیاز و نیز تحقیقات و اطلاعات موجود، میزان این اعتبارها مشخص می‌شود و افراد هم می‌توانند در فرم ثبت‌نام میزان و نوع نیاز خود را مشخص کنند.
اکبرپور گفت:برای طرح‌های توسعه‌ای نیز کارشناسی لازم صورت‌گرفته و بر اساس نوع طرح و نیازهای بهسازی، توسعه، خرید تجهیزات و.. میزان این تسهیلات متفاوت است و استان‌ها برای آن برنامه‌ریزی می‌کنند که بر اساس نوع ضمانت و ضرورت نیازها و طرح‌های توجیهی ارائه شده، بازدید میدانی توسط کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی استان‌ها و نظر کارشناسی برای اعطای این وام ها اقدام کنند.
اکبرپور، تشریح کرد: ما نیازهای بخش زنبورداری کشور را در اولویت‌های ارسالی لحاظ کرده و برای معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی ارسال کردیم و با پیگیری‌های لازم این امر محقق شد که برای ادارات کل استان‌ها نیز ابلاغ می شود.
این مدیر ارشد زنبورداری کشور، یادآور شد: بر اساس ضوابط این‌گونه وام‌ها، کارمزد و بازپرداخت با ۱۸ درصد بوده که البته بر اساس قوانین این تسهیلات شامل یارانه می‌شود و بر مبنای میزان سرمایه‌گذاری، مناطق محروم، دوره مشارکت زیر شش ماه و موارد دیگر در قانون بودجه ذکر شده که از منابع یارانه‌ای می‌توانند استفاده کنند و میزان کارمزد قابل تقلیل است که مطابق بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه کل کشور، این وام‌ها پرداخت می‌شود.
اکبرپور، در پایان تاکید کرد: این تسهیلات در راستای سیاست‌های حمایتی معاونت امور دام در قبال تسهیلات بانکی و سرمایه در گردش زنبورداران و توجه و تاکید بر حل مشکلات بخش زنبورداری است که در بخش (ج) این سیاست‌های حمایتی از زیربخش زنبورداری حمایت و موردتوجه ویژه برای سرمایه در گردش قرار گرفته است.
گفتنی است مدارک موردنیاز جهت بارگذاری طرح‌های تبصره ۱۸، عبارت‌اند از: برای شخصیت حقیقی، تصویر کارت ملی، تصویر برگ اول شناسنامه، تصویر مدرک تحت حمایت، تصویر قبض تلفن محل سکونت، تصویر کارت پایان خدمت، سایر مدارک صنفی و زنبورداری و درخواست کتبی.
نشانی سامانه سیتا:cita.maj.ir

توسط | ۱۴۰۰/۹/۲۰ ۱۰:۱۰:۱۹ آذر ۲۰ام, ۱۴۰۰|اخبار|