اختصاص ۲۰ هزار تن شکر برای زمستان گذرانی زنبورداران

//اختصاص ۲۰ هزار تن شکر برای زمستان گذرانی زنبورداران

اختصاص ۲۰ هزار تن شکر برای زمستان گذرانی زنبورداران

به دستور معاون وزیر جهاد کشاورزی ۲۰ هزار تن نهاده شکر برای زمستان گذارنی زنبورداران اختصاص یافت.

به گزارش روابط عمومی صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور،با پیگیری های صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور و اتحادیه سراسری زنبورداران ایران زمین، دستور تامین نهاده شکر برای زمستان گذرانی زنبورداران کشور از سوی حسین دماوندی نژاد معاون وزیر جهاد کشاورزی صادر شد.

بنابراین گزارش مقدار تامین نهاده شکر مورد نیاز زنبورداران برای زمستان گذرانی با توجه به شرایط خشکسالی و لزوم حفظ صیانت از جمعیت کلنی های زنبورعسل ۲۰ هزار تن می باشد،که از این مقدار سهمیه صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور ۶ هزار تن و سهمیه اتحادیه سراسری زنبورداران ایران زمین۱۴ هزار تن می باشد.

گفتنی است نحوه توزیع سهمیه نهاده شکر صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور بین اتحادیه زنبورداری استان ها در سایت صندوق اطلاع رسانی خواهد شد.

توسط | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ ۹:۴۶:۳۶ دی ۸ام, ۱۴۰۰|اخبار|