جلسه هم اندیشی “صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور” و “بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)”

//جلسه هم اندیشی “صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور” و “بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)”

جلسه هم اندیشی “صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور” و “بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)”

در جلسه هم اندیشی “صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور” و “بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) “توانمندسازی این صنعت با معرفی ظرفیت های بخش خصوصی و ارائه مدل اقتصادی متناسب با نیاز تولید کننده در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش “روابط عمومی صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور”،پیرو مکاتبات صورت گرفته با دفتر ریاست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)،دکتر عارف نوروزی ،در جلسه ی مشترک “صندوق” با “بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)”که با حضور “دکتر صدری مدیر بخش اقتصادی” این بنیاد و “مهندس صارمی رئیس هیئت مدیره”،”دکتر معین مدیر عامل” و “مهندس جمشیدی مسئول فنی و بازرگانی” صندوق ،روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳ در محل این بنیاد برگزار شد،به هم اندیشی در جهت توانمندسازی بیشتر صنعت زنبورداری کشور پرداخته شد.

بنابراین گزارش،در این جلسه که ۲ ساعت به طول انجامید ،ظرفیت ها و موانع موجود در صنعت زنبورداری کشور بررسی شد و مدل های سرمایه گذاری و مشارکت این بنیاد در حوزه توانمندسازی صنعت زنبورداری، توسط دکتر صدری ارائه گردید و همچنین مدل های ارائه همکاری صندوق نیز با بخش خصوصی به طور مشترک توسط دکترمعین و مهندس صارمی ایراد گردید.

در مدل پیشنهادی بنیاد برکت که به ارائه منابع مالی مورد نیاز بخش، با توجه به مدل اقتصادی و طرح توجیهی متناسب با نیاز تولید کننده اشاره شد،مقرر گردید صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور، نسبت به معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری در بخش خصوصی به این بنیاد اقدام نماید.

گفتنی است با توجه به مذاکرات انجام شده مقرر گردید، “بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره)” نسبت به ارائه مدل های توانمندسازی در این حوزه و با معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری در بخش توسط صندوق،اقدامات لازم جهت سرمایه گذاری و به دنبال آن توسعه صنعت زنبورداری کشور را انجام دهد.

توسط | ۱۴۰۰/۱۱/۴ ۸:۲۷:۱۴ بهمن ۴ام, ۱۴۰۰|اخبار|